Cookies
  
Handover and new products
Company: aoghmedical
Published by: Nanna Ejlertsen
Date: 9/23/2019 11:19:21 AM
Category: General
     

A&H Medical har netop overdraget en MMM laboratoriumautoklave til en dansk farmaceutisk virksomhed, vi ser frem til at overdrageendnu en i november 2019, derudover glæder vi os til handover på 9 MMMautoklaver til en stor sterilcentral inden årets udløb. Hos A&H Medical kanvi meget mere end autoklaver, vi er i fuld sving med at få fodfæste i detdanske marked med høj kvalitets engangsemballage fra det Hollandske fabrikat”Interster”.

 

A&HMedical has just handed over a MMM laboratory autoclave to a Danishpharmaceutical company, we look forward to handing over another in November2019, in addition we look forward to handover of 9 MMM autoclaves to a largesterile center before the end of the year. At A&H Medical we can do muchmore than autoclaves, we are at the moment busy to gain a foothold in theDanish market with high quality disposable packaging from the Dutch brand"Interster".
 

 
A & H Medical    Knudslundvej 33 · DK-2605 Brøndby     Tel: +45 39 29 63 33        E-mail: info@aoghmedical.com